Rīgas osta

SIA ACA Timber iepērk apaļkoku Rīgā, Tvaika ielā 70
Darba laiki - d/d 8:00-22:00, ss, sv.- brīvs

Iepirkuma cenas (no 19.01.2022):

Papīrmalka bērzs

Diametrs: 6cm – 60cm zem mizas, garums: 3,0m

63 EUR/m3

Papīrmalka apse

Diametrs: 8cm – 60cm zem mizas, garums: 3,0m

44 EUR/m3

Papīrmalka skujukoks

Diametrs: 6cm – 60cm zem mizas, garums: 3,0m

48 EUR/m3

Malka jaukta

Diametrs: 5cm – 60cm zem mizas, garums: 3,0m

uz laiku neiepērkam

Kokmateriālu pavadzīmēm obligāti pievienot CIRŠANAS APLIECINĀJUMA kopiju vai LĪGUMU apaugumu novākšanai no lauksaimniecībā izmantojamās zemes, prvātpersonai PAŠDEKLERĀCIJA par kokmateriālu izcelsmi, un ZEMESGRĀMATAS kopiju!

Ja koksne nav FSC sertificēta, tad pārdevējs papildus iesniedz:

  • Ciršanas apliecinājuma kopiju;
  • Ja kokmateriālu piegādātājs nav cirsmas īpašnieks – pavadzīmi, ciršanas apliecinājumu, līguma vai pirkuma akta kopiju, kas pierāda piegādātās koksnes izcelsmi;
  • Izdruka no datu bāzes, kura pierāda, ka koksne iegūta mežā, kurā nav aizsargājamas dabas vērtības vai maz iespējamas, ka ir vai aizpildītu Augstvērtīgo vērtību noteikšanas veidlapu, kur novērtējumu ir veikusi persona ar apliecinājumu par biotopu identificēšanas apmācību pabeigšanu.
  • Informācija par mežizstrādes darbu izpildi.

Ja piegādātie kokmateriāli iegūti ārpus meža, nepieciešams ārpus meža nocirstās koksnes izcelsmes apliecinājums;